Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Eric Xiang

Số điện thoại : +86-18658318635

WhatsApp : +8613968584834

Free call
Dây chuyền sản xuất

Phong cách

Share Group Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Share Group Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Xưởng dệt

Filter mesh weaving

Kiểm tra

filter mesh inspection

Rửa

Share Group Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 4

Cài đặt nhiệt

filter mesh heat setting

Tải thành cuộn hẹp

filter mesh slitting

 

 

 

OEM/ODM

Các hình lưới lọc được chế tạo

OEM fabricated filter mesh shapes

 

túi OEM

Stitched bags

rosin bag

 

Các ống hàn

filter mesh welded tubes

filter mesh tubes for injection moulding

 

Các bộ lọc phun được đúc theo yêu cầu

Share Group Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 5

Nghiên cứu và phát triển
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

sales@sharefilters.com
+8613968584834
18658318635
sharefilter
+86-18658318635