Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Eric Xiang

Số điện thoại : +86-18658318635

WhatsApp : +8613968584834

Free call
Sản phẩm
lưới lọc polyester
Lưới lọc
Lưới lọc nylon
Lưới lọc Polypropylen
Chế tạo bộ lọc và màn hình
Túi lọc định mức Micron
Túi lưới lọc
Túi lọc chất lỏng
Màn hình in lưới
Lưới in polyester
Lưới in nylon
Thành phần bộ lọc
Chèn bộ lọc nhựa
Bộ lọc nhựa đúc
sales@sharefilters.com
+8613968584834
18658318635
sharefilter
+86-18658318635